Това са само малка част от колите, които се играят по търговете в Канада и САЩ. Предлагаме Ви ги, защото виждаме в тях потенциал за добра покупка – дали за личен автомобил или инвестиция, преценете Вие.